Informace pro členy

 

Dovolujeme si Tě pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 26.února 2022 v klubovně MO Vinoř. Začátek schůze je stanoven na 8:30. Jelikož uplynuly čtyři roky od posledních voleb, bude se na schůzi volit nový výbor.

Program:      Zpráva o činnosti MO za uplynulé období

Zpráva hospodáře a brigádního referenta

Účetní uzávěrka s rámcovým rozpočtem na rok 2022

Zpráva předsedy dozorčí komise

                      Volba nového výboru

Přestávka, občerstvení

                       Diskuse a návrh usnesení, závěr

Tak jako každoročně si Tě dovolujeme upozornit na povinnost vrátit vyplněnou povolenku do 15 dnů po skončení její platnosti, tj. do 15. ledna 2022. Povolenky mohou být vráceny osobně dne 5. ledna 2022 v klubovně MO od 16 do 18 hodin nebo poštou na adresu: Tomáš Podzimek, Žufanova 8, 163 00 Praha 6-Řepy.

 

Výdej povolenek bude prováděn v těchto termínech:

Leden        5.1.         19.1.

Únor          2.2.         16.2.

Březen       2.3.        16.3.

a  26. února po skončení členské schůze. Věnuj, prosím, těmto termínům zvýšenou pozornost.

Známky a povolenky budou vydávány vždy od 16 do 18 hodin v klubovně MO na základě v řádném termínu odevzdané povolenky za rok 2021, platného rybářského lístku a splnění dalších povinností. Platbu povolenek a známek prováděj bezhotovostně na číslo účtu 247675309/0800 (na přepážce České spořitelny, převodem z účtu na účet).

 

Výše členských příspěvků a brigád:

Dospělí:                     500 Kč 

Mládež 15-18 let:     200 Kč

Děti do 15 let:          100 Kč

Brigády – 10 hodin, 1 hodina = 70 Kč (platí se hotově při výdeji povolenky)

 

Ceny povolenek ÚS města Prahy:

Dospělí:                                  1100 Kč

Mládež 15-18 let, ZTP:         500 Kč

Děti do 15 let:                        300 Kč

Ceny povolenek celosvazových:

Dospělí:                                 2550 Kč

Mládež 15-18 let, ZTP:       1450 Kč

Děti do 15 let:                       650 Kč

!Povolenku Středočeského územního svazu již nemůžeme nabídnout, protože ÚSMP ukončil její distribuci!

!Kdo měl vydanou povolenku na Pohankův rybník, taktéž musí povolenku odevzdat, aby mu mohla být vydána nová na rok 2022!

Součástí výdeje známek a povolenek je kontrola rybářského lístku, kontrola tel. čísla, adresy a oznámení e-mailové adresy pro efektivnější komunikaci.

Výbor ČRS MO Vinoř přeje Tobě i Tvé rodině krásné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok 2022 bohatý na úlovky a hlavně zdraví a pevné nervy v této nelehké době.

PETRŮV ZDAR