Informace pro členy

Výroční členská schůze se z důvodu epidemické situace zatím konat nebude! O novém datu budete informováni.

Začátek schůze je stanoven na 8.30 hodin

Program:      Zpráva o činnosti MO za uplynulé období

Zpráva hospodáře a brigádního referenta

Účetní uzávěrka s rámcovým rozpočtem na rok 2021

Zpráva předsedy dozorčí komise

Přestávka, občerstvení

                       Diskuse a návrh usnesení, závěr

Tak jako každoročně si Tě dovolujeme upozornit na povinnost vrátit vyplněnou povolenku do 15 dnů po skončení její platnosti, tj. do 15. ledna 2021. Povolenky mohou být vráceny osobně dne 6. ledna 2020 v klubovně MO od 16 do 18 hodin nebo poštou na adresu: Tomáš Podzimek, Žufanova 8, 163 00 Praha 6-Řepy.

 

Výdej povolenke bude prováděn v těchto termínech:

Leden        6.1.         20.1.

Únor          3.2.         17.2.

Březen       3.3.        17.3.

a  27. února po skončení členské schůze. Věnuj, prosím, těmto termínům zvýšenou pozornost.

Známky a povolenky budou vydávány vždy od 16 do 18 hodin v klubovně MO na základě v řádném termínu odevzdané povolenky za rok 2020, platného rybářského lístku a splnění dalších povinností. Platbu povolenek a známek prováděj bezhotovostně na číslo účtu 247675309/0800 (na přepážce České spořitelny, převodem z účtu na účet).

 

Výše členských příspěvků a brigád:

Dospělí:                     500 Kč 

Mládež 15-18 let:     200 Kč

Děti do 15 let:          100 Kč

Brigády – 10 hodin, 1 hodina = 70 Kč (platí se hotově při výdeji povolenky)

 

Ceny povolenek ÚS města Prahy:

Dospělí:                                  1100 Kč

Mládež 15-18 let, ZTP:         500 Kč

Děti do 15 let:                        300 Kč

Ceny povolenek celosvazových:

Dospělí:                                 NOVĚ  2550 Kč !!!

Mládež 15-18 let, ZTP:       1400 Kč

Děti do 15 let:                       650 Kč

!!!NOVĚ nabízíme pro zájemce mimopstruhovou povolenku Středočeského územního svazu pro dospělé (zatím v počtu 20 ks) za 1400 Kč

Součástí výdeje známek a povolenek je kontrola rybářského lístku, kontrola tel. čísla, adresy a oznámení e-mailové adresy pro efektivnější komunikaci.

Výbor ČRS MO Vinoř přeje Tobě i Tvé rodině krásné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok 2021 bohatý na úlovky a hlavně zdraví a pevné nervy v této nelehké době.

PETRŮV ZDAR